• Hệ thống theo dõi thời gian Event diễn ra trong game !
HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỉ lệ Bản đồ Quái vật
Đồng xu may mắn
(dùng để đổi Lông Vũ ở Noria SV1)
1% Icarus (sv 2,3) Tất cả quái vật
Đá nguyên thủy 6% Tháp tinh luyện Tất cả quái vật
Ngọc Sinh Mệnh 5% Tất cả map Quái vật cấp trên 40
Ngọc Tâm Linh 4% Tất cả map Quái vật cấp trên 60
Ngọc Hỗn Nguyên 3% Tất cả map Quái vật cấp trên 80
Ngọc Ước Nguyện 2% Tất cả map Quái vật cấp trên 100
HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẮP DIỄN RA TRONG GAME
Máy chủ Thông tin sự kiện Giờ kế tiếp Đếm ngược
19 TỔ ĐỘI SĂN NGỌC (Blue Event)
Tổ đội săn Thỏ Ngọc để kiếm ngọc
Bản đồ : Atlans (PVP) & Dungeon3 (Non-PVP)
(13:30, 21:30)
19 HỖN NGUYÊN LÂU (Chaos Castle)
Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 00:00)
19 HỖN CHIẾN BALGASS (Event PK)
PK hỗn loạn tại map chỉ định. Phần thưởng là Mảnh Búa Thép và Ngọc
Bản đồ đăng ký: Noria (168,111)
(19:30)
19 CHIẾN TRƯỜNG MÁU (Event PK)
Chia làm 2 đội Xanh và Đỏ. Phần thưởng là Mảnh Hồi Phục và Ngọc
Bản đồ đăng ký: Lorencia
(12:30, 20:30)
19 ĐẠI CHIẾN KUNDUN (Săn Boss)
Sẽ có boss xuất hiện, tiêu diệt boss có nhiều phần thưởng giá trị.
Bản đồ: Lorencia
(22:00)
19 HUYẾT LÂU (Blood Castle)
Lâu Đài Máu tỉ lệ rơi ngọc cao hơn so với bên ngoài
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 02:30)
VIP (Đếm quái tặng ngọc)(Chỉ dành cho cấp Master)
19 QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (Devil Square)
Quảng Trường Quỷ có tỉ lệ rơi ngọc cao hơn so với bên ngoài
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 03:00)
VIP (Đếm quái tặng ngọc)(Chỉ dành cho cấp Master)
19 THIÊN GIỚI (Sky Event) (Săn Boss)
Thiên Giới săn Boss chúa tể Kundun kiếm đồ
(21:00)
19 BOSS VÀNG (Golden Event) (Săn Boss)
Săn Boss vàng xuất hiện ngẫu nhiên ở ở Lorencia, Devias4, Atlans2~3, Tarkan1~2
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 00:10)
19 BOSS RẮN (Medusa Event) (Săn Boss)
Xuất hiện khi có thông báo di chuyển đến bản đồ đầm lầy chết, tìm và tiêu diệt Medusa
Bản đồ: Swamp of Calmness (Chỉ dành cho cấp Master)

(11:30, 23:30)
19 BOSS NHỆN (Raklion Event) (Săn Boss)
Xuất hiện khi có thông báo di chuyển đến map event, tìm và tiêu diệt Selupan
Bản đồ: Raklion (Tối đa 20 người tham gia)

(10:10, 22:10)
19 BINH ĐOÀN PHÙ THỦY (White Wizard)
Săn phù thủy trắng kiếm Item và Ngọc
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 01:40)
19 BINH ĐOÀN PHÁP SƯ
Săn Pháp Sư để kiếm Item và Ngọc
Bản đồ: Devias (72.120)
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 03:40)
19 GAION (Imperial Guardian)
Vượt ải để nhận nhiều exp, săn đồ
(Một lối đi mở ra trong 30 phút, nếu có người đang vào phải chờ)
Bản đồ: Devias (229, 221)
Cả ngày
19 HANG ẤP TRỨNG (Dopple)
Vượt ải để nhận nhiều exp, săn đồ
(Một hang mở ra trong 10 phút, nếu có người đang vào phải chờ)
Bản đồ: Elbeland (49, 216)
Cả ngày
20 THỐNG LĨNH THẤT TỘC (Event PK)
Giải đấu PK 1vs1 dành cho tất cả chủng tộc.
Bản đồ: Atlans
(21:00)
21:00:00
GM tổ chức
20 CÔNG THÀNH CHIẾN (Event PK)
Cần liên minh Guild mới có thể đăng ký tham gia Công Thành.
Bản đồ: Công Thành Chiến
(21:00)
21:00:00
GM tổ chức